Nyhet 2020-04-06

Svenska barnboksinstitutets årliga rapport släpps den 21 april

Den 21 april presenteras Svenska barnboksinstitutets översikt över utgivningen av barn- och ungdomsböcker 2019 i Bokprovning 2020.

Översikten innehåller statistik med siffror över utgivningen av barn- och ungdomsböcker 2019 med nedslag i fördelningen mellan svenskt och översatt, språk och olika utgivare. Analysdelen innehåller bland annat en lägesbeskrivning av barnboksmarknaden och fördjupningar i olika framträdande teman utgivningsåret 2019.

Till Bokprovning 2020 har tre gästskribenter anlitats för att fördjupa sig i särskilda teman. Ann Steiner från Lunds universitet har tittat närmare på ljudboksutgivningen 2019. hennes översikt visar att utgivningen av ljudböcker för barn och unga har ökat markant de senaste åren och att inläsningar av äldre titlar dominerar utgivningen. 

Lydia Wistisen från Stockholms universitet skriver om miljöfrågan i 2019 års barn- och ungdomsböcker. Klimathot, miljövård, återvinning och väderförändringar är framträdanden teman som hon återfinner i hela utgivningen. 

Malin Alkestrand från Linnéuniversitetet har gjort en djupdykning i fantasyåret 2019. Hon menar att utgivningen alltjämt präglas av maktfrågor och kampen mot ondskan, men också mjukare värden. Hon ser en i grunden konservativ litteraturkategori som börjar intressera sig för normfrågor. 

Andra framträdande teman som presenteras i översikten är bland annat “Skräck och spöken”, “Sex, sexuella övergrepp och #metoo”, “Kroppar och normer” och “Flykt, integration och kulturkrockar”.


Översikten kommer att finnas tillgänglig från kl. 9 den 21 april på Svenska barnboksinstitutets webbplats www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/bokprovning2020/.