Synpunkter på nationell biblioteksstrategi

Svenska barnboksinstitutet har lämnat synpunkter på Utkast till nationell biblioteksstrategi. Det gäller framför allt de skrivningar som berör institutet och där vi anser att det uppstått missuppfattningar om institutets verksamhet.

Sbi står undrande inför beskrivningen av institutets verksamhet såsom den omskrivs i avsnittet Barnbokens ställning i kapitlet ”Infrastruktur” (s. 54). Där föreslås bland annat att en samordning av verksamheterna vid Kungliga biblioteket (KB) och Sbi kan övervägas och att det möjligen inte är effektivt med en särskild, egen stiftelse för en viss sorts böcker, barnböcker. Det har inte förts någon dialog med Sbi inför de förslag som nämns och det kan vara en förklaring till de missuppfattningar som förekommer i utkastet angående institutets respektive KB:s uppdrag, som skiljer sig åt markant.

– Beskrivningen av Sbi:s verksamhet och möjligheter i Utkast till nationell biblioteksstrategi motiverar ett nytt möte mellan utredaren och Sbi. Vid detta möte kan Sbi ge en fullständigare bild av institutets verksamhet och beskriva Sbi:s arbete och roll i dag när det gäller att stärka barnbokens ställning, säger Stiftelsens ordförande Kristina Rennerstedt.

Svenska barnboksinstitutets synpunkter på Utkast till nationell biblioteksstrategi (pdf)
Utkastet till nationell biblioteksstrategi (pdf)

Dela gärna!