The Children’s ’68 – Barnens ’68

Med anledning av att det i år är 50 år sedan 1968 pågår det internationella forskningsprojektet The Children’s ’68 med säte i Frankrike. Syftet är att lyfta hur åren runt ’68 påverkade barnkulturen. På Svenska barnboksinstitutet vill vi också uppmärksamma The Children’s ’68 genom en utställning i biblioteket under perioden 14 november−20 december. Den 28 november arrangeras ett program med forskare knutna till det internationella projektet och forskare publicerade på temat “Den nordiska barnboken runt 1968” i tidskriften Barnboken.