Astrid Lindgren-forskaren Astrid Surmatz har avlidit. Forskarna Helene Ehriander och Lisa Källström skriver ett minnesord över en saknad kollega.

Till minne av Astrid Surmatz
Fil dr Astrid Surmatz, Amsterdam, har avlidit endast 53 år gammal efter en tids sjukdom. Närmast anhöriga är maken Jasper och döttrarna Ingrid och Ebba.

Astrid växte upp med sina två systrar Christina och Hanna i Clausthal-Zellerfeld (Tyskland) i ett tvåspråkigt hem (svenska-tyska). Hon studerade Skandinavistisk i Göttingen och avslutade sina studier 1997 med den banbrytande doktorsavhandlingen Pippi Långstrump als Paradigma (tryckt 2005) om receptionen av den omtyckta barnbokskaraktären i framför allt Tyskland men också i andra länder.

Förutom tyska publikationer presenterade hon även sin forskning för en svensk- och engelskspråkig läsekrets, i exempelvis antologin Beyond Pippi Longstocking (tillsammans med Bettina Kümmerling Meibauer) och artikeln ”International politics in Astrid Lindgren’s works” (publicerad i Barnboken). Under senare år handlade hennes forskning om Carl von Linnés Lapplandsresa. För forskningen om Pippi och Linné är hennes analyser givetvis särskilt viktiga, men de frågeställningar hon diskuterar och det gedigna hantverk som ligger bakom hennes forskning har större betydelse än så.

Vi blev goda vänner med Astrid Surmatz under hennes år som juniorprofessor vid Universität zu Köln (Lisa) och genom att mötas på de internationella konferenser där hon ofta presenterade sin pågående forskning (Helene). 2007–2011 var hon gästprofessor till Astrid Lindgrens minne vid Linnéuniversitetet i Växjö, där hon var en uppskattad lärare och forskare. Hon levde tillsammans med sin familj i Amsterdam och verkade där vid institutionen för Skandinavistik. Tyskland, Sverige och Nederländerna var alla viktiga länder för henne och hon behärskade alla tre språken samt engelska i tal och skrift som om de vore hennes modersmål.

Astrid Surmatz deltog i flera tvärvetenskapliga och internationella forskningsnätverk. Hon satt i juryn för tyska statens litteraturpris för ungdomslitteratur, var med om att initiera forskargruppen CHILLL vid Linnéuniversitetet, deltog i två forskningsgrupper i Tromsø och Umeå om reseberättelser och subarktis samt var styrelseledamot i International Research Society for Children’s Literature, IRSCL (2011–2015). Hon valdes dessutom in som medlem i The Linnean Society i London.

Det är med stor sorg och saknad som vi nu tar avsked.

Våra varmaste tankar går till familjen.

Lisa Källström och Helene Ehriander

Länk till kondoleanshälsning: www.pc.nl/condoleanceregister/

foto: privat