Årets gästföreläsare: Olle Widhe och Mia Österlund!

Olle Widhe och Mia Österlund

Vi är glada att i år kunna presentera inte mindre än två gästföreläsare, Olle Widhe och Mia Österlund.

Olle Widhe är docent i litteraturvetenskap med didaktik vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Han arbetar för närvarande på ett projekt som behandlar framväxten av barnets perspektiv och föreställningen om barns rättigheter i nordisk barnboksutgivning. I sin litteraturdidaktiska forskning har han närmat sig frågan om kroppens och sinnlighetens betydelse för läsutvecklande arbete i grundskolan.

Mia Österlund är docent i litteraturvetenskap vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Hennes forskning rör bilderböcker och ungdomsromaner ur olika teoretiska perspektiv och hon har särskilt intresserat sig för genus, normkritik och flickforskning. Hon är ledare för barnlitteraturprojektet KOTI – Konkurrerande tidsordningar vid Svenska litteratursällskapet i Finland och innehar en rad jury- och fonduppdrag.

Båda är medlemmar i redaktionsrådet för Sbi:s tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning.

Vad våra gästföreläsare kommer att ta upp i sina respektive föreläsningar avslöjar vi senare i vår.

 

Foto: Elin Widfeldt (Olle Widhe), Kameraaitta (Mia Österlund)