Vetenskapsrådet satsar på barnlitteratur – nytt stort forskningsprojekt vid Sbi

Saga med händer

Svenska barnboksinstitutet har tilldelats ca 6,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett fyraårigt forskningsprojekt om barnboksförlaget Svensk Läraretidnings förlags verksamhet.

Förlaget startade vid sekelskiftet 1900 och gav bland annat ut den långlivade bokserien Barnbiblioteket Saga och barntidningen Jultomten.

Medverkande forskare är docent Maria Andersson vid Stockholms universitet, professor Björn Sundmark vid Malmö universitet, docent Åsa Warnqvist vid Sbi, och professor Olle Widhe vid Göteborgs universitet. Medlen täcker framför allt löner och resor inom projektet.

– Vi är fantastiskt glada över att Vetenskapsrådet ville satsa på vårt projekt! Det ger oss chans att öka kunskapen om ett av de viktigast barnboksförlagen i Sveriges historia, säger Åsa Warnqvist, projektledare och chef på Sbi.

Projektet har titeln ”Sagan om Saga. Ett barnboksförlags redaktionella praktiker” och vill undersöka vad förlaget gjorde för att bli så framgångsrikt och hur deras idéer om läsfrämjande och läsningens demokratisering påverkade vad de gav ut. Ur ett bredare perspektiv kommer projektet också kunna ge en fördjupad bild av de estetiska och pedagogiska idéer som kännetecknade svensk barnboksutgivning under första halvan av 1900-talet.

Projektet startar under 2024 och kommer att använda det stora Saga-arkivet över förlagets verksamhet som finns på Sbi.

Fakta om förlaget

Svensk Läraretidnings förlag startade 1896 som ett samarbete mellan lärare inom Sveriges allmänna folkskollärarförening. Det var ett av de första svenska bokförlagen som hade som huvudsyfte att ge ut barn- och ungdomsböcker. Förlaget ville ge ut billig och kvalitativ läsning till barn inom de breda folklagren i skolan och på fritiden. Bokserien Barnbiblioteket Saga gavs ut under mer än 70 år och innehöll hela 577 titlar. Den bestod till stor del av sagosamlingar och verk som genom bokserien blev barnlitterära klassiker, som Bröderna Grimms sagor, Gullivers resor och Tusen och en natt. Barnbiblioteket Saga bildade basen i många skolbibliotek.