Om Sbi

Välkommen till Svenska barnboksinstitutet! Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. 

Om oss

Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen samt verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet. I vårt uppdrag ingår att stödja och främja forskningen av barn- och ungdomslitteratur. Det gör vi genom att initiera forskningsprojekt, konferenser, workshops, seminarier, program, fortbildning, ge ut publikationer och kommunicera forskning via nyhetsbrev och sociala medier.

Vi deltar aktivt i det pågående samtalet om barn- och ungdomslitteratur genom att föreläsa, medverka i samtal och debatter, besöka politiker och myndigheter samt att dela med oss av våra kunskaper i media. Vi samarbetar också med andra aktörer inom området, både nationellt och internationellt.

I institutets specialbibliotek kan forskare, studenter och andra ta del av en stor barnbokssamling, en av världens största samlingar teoretisk litteratur inom området samt flera specialsamlingar och annat arkivmaterial. Det som gör institutet speciellt är den forskningsmiljö vi kan erbjuda, den samlade kunskapen och närheten till litteraturen.

Organisation

Svenska barnboksinstitutet är en självständig stiftelse. Ordföranden tillsätts av regeringen.

Verksamheten finansieras med ett grundbidrag från Utbildningsdepartementet samt stöd från bland andra Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Lärarstiftelsen och Kulturrådet.

Övrigt

Organisationsnummer: 802007-5852
Bankgiro: 5956-8485
IBAN SE32 6000 0000 0004 9319 1518
SWIFT/BIC HANDSESS

Kontakt

Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm