Stadgar

Svenska barnboksinstitutets arbete regleras genom dess stadgar. Sbi:s ändamål ska vara:

  • att samla och katalogisera i Sverige utgiven barn- och ungdomslitteratur samt såvitt möjligt svensk barn- och ungdomslitteratur översatt till andra språk
  • att upprätthålla ett forsknings- och referensbibliotek i ämnet barn- och ungdomslitteratur
  • att främja studiet av och forskning på alla nivåer i ämnet barn- och ungdomslitteratur
  • att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur bland alla som arbetar med barn
  • att stå förlag, massmedia, bibliotek och andra institutioner samt enskilda till tjänst med upplysning om barn- och ungdomslitteratur
  • att vara internationellt kontaktorgan inom området barn- och ungdomslitteratur.