Sbi Play

På Sbi play visas filmade föreläsningar, intervjuer, samtal, debatter och andra program arrangerade av Svenska barnboksinstitutet. Vissa bokprovningsföreläsningar är filmade av UR Samtiden och visas i deras kanaler.  Övriga program är filmade av Bred Media.

Nedan visas ett urval av de filmer som hör till Sbi play. Alla filmer finns tillgängliga på Sbi:s YouTube-kanal. Besök vår YouTube-kanal

Senast på Sbi play

På Sbi play

Bokprovning

Bokprovningsföreläsningar från andra år än ovanstående är inte tillgängliga på Sbi play. Kontakta biblioteket om du är intresserad av något annat år så finns möjlighet att titta på plats på institutet.  

Barnbiblioteket Saga

Om Sbi

The Swedish Institute for Children’s Books - an introduction

This is the story about the Swedish Institute for Children’s Books. Language: English

Barns läsning

Bokutgivning

The Swedish Institute for Children’s Books - an introduction

Förläggaren Bengt Christell startade 1973 tillsammans med Valborg Segerhjelm (1921-2013) bokförlaget Opal, vars utgivning omfattar allt från pekböcker för de allra minsta till romaner för ungdomar. Bengt Christell har, med sin enastående entusiasm, professionalitet och känsla, skapat ett mycket framgångsrikt förlag med såväl flera ALMA-pristagare och Augustprisvinnare som debutanter i utgivningen. Han har också påverkat och inspirerat hela den svenska barnboksmarknaden i mer än fem decennier.
Bengt Christell samtalade med Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet, om 40 års barnboksutgivning och om hur ett bokförlag blev Diamantföretag. Samtalet ägde rum den 22 oktober 2013.