Sbi Play

På Sbi play visas filmade föreläsningar, intervjuer, samtal, debatter och andra program arrangerade av Svenska barnboksinstitutet. Vissa bokprovningsföreläsningar är filmade av UR Samtiden och visas i deras kanaler.  Övriga program är filmade av Bred Media.

Bokprovning

Tecknade serier

Om och med författare och illustratörer

Intervju med Martin Hellström, mottagare av stipendium ur Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms författarfond


Stipendieföreläsning samt intervju med Martin Hellström i samband med mottagandet av stipendium ur Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms författarfond 2017.

Den 7 juni 2016 tilldelades författaren Ulf Stark Kulla-Gullapriset 2016 på 85 000 kronor. Kvällen bjöd även på ett författarsamtal mellan pristagaren och Katarina Kuick (författare) som ni kan se här.”Gud, nu har jag bara dig.” Barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning. Helena Bodin, Stockholms universitet. Alf Prøysen, Britt G. Hallqvist, Tove Jansson – 100-åringarnas afton 2014 var det 100 år sedan tre stora författare i den nordiska barnlitteraturen föddes: Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och internationellt erkända Tove Jansson. “Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning” uppmärksammade hundraårsminnet av dessa tre författare med ett temanummer om deras gärning, och i samband med detta anordnade Svenska barnboksinstitutet en programkväll den 1 december 2014. Observera att Powerpoint-visningarna är reducerade pga upphovsrättsliga skäl. Med stöd från Stockholms stad.

Teskedsgummans transformationer – en mediehistoria på svenska.
Björn Sundmark, Malmö högskola.

Alf Prøysen, Britt G. Hallqvist, Tove Jansson – 100-åringarnas afton
2014 var det 100 år sedan tre stora författare i den nordiska barnlitteraturen föddes: Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och internationellt erkända Tove Jansson. “Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning” uppmärksammade hundraårsminnet av dessa tre författare med ett temanummer om deras gärning, och i samband med detta anordnade Svenska barnboksinstitutet en programkväll den 1 december 2014.

Observera att Powerpoint-visningarna är reducerade pga upphovsrättsliga skäl.

Med stöd från Stockholms stad.


Den 9 oktober 2014 arrangerade Svenska barnboksinstitutet tillsammans med Stockholms Konfuciusinstitut och Saltkråkan AB en kväll om Astrid Lindgrens böcker och hur de översatts och distribuerats i Kina. Medverkade gjorde översättaren Li Zhiyi och förlagsredaktörerna Gao Xiuhua och Zhang Jiling från China Children Press. Inledning av Torbjörn Lodén.

Li Zhiyi, professor, är den ledande översättaren av svensk litteratur till kinesiska och har översatt de allra flesta av Astrid Lindgrens verk. Den senaste samlingsutgåvan från 2013 omfattar 14 volymer. Gao Xiuhua, förlagsredaktör, är Li Zhiyis redaktör och har spelat en central roll för utformningen av ett antal olika kinesiska utgåvor av Astrid Lindgrens verk.


För att uppmärksamma att det 2013 var 100 år sedan författaren Martha Sandwall-Bergström föddes arrangerade Svenska barnboksinstitutet en helkväll om författaren och Sbi:s tidskrift Barnboken ägnade ett temanummer åt författarskapet. Medverkande i programmet var Eva Söderberg, forskare, som talade om motiv i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gulla-böcker och övriga författarskap. Medverkande skribenter från Barnbokens temanummer var Lydia Wistisen och Kelly Hübben.

I Lydia Wistisens artikel “Urbana rum. En analys av Majkens vuxenblivande i Martha Sandwall-Bergströms romantrilogi om familjen Oskarsson”, utvecklar Wistisen tanken att Sandwall-Bergström använder storstadens sociala rum för att skildra huvudpersonen Majkens utveckling. Det är just i stadens varierande rum som protagonisten kan genomgå en utvecklingsprocess och bli någon annan skriver Wistisen.

Kelly Hübben undersöker i ”Animals and the unspoken: intertwined lives in Martha Sandwall-Bergström’s Kulla-Gulla series” relationen mellan djur och människor i Kulla-Gullaserien. I Kulla-Gullas litterära universum råder strikta sociala hierarkier och genusmönster, men där finns karaktärer, både människor och djur, som har förmågan att subversivt rubba dessa mönster, menar Hübben. Föredraget är på engelska.Eva Lindström har närmare ett 30-tal bilderböcker bakom sig och är en stor förebild för många yngre bilderbokskonstnärer. Hennes kluriga, roliga och eftertänksamma böcker läses och uppskattas av barn och vuxna både i Sverige och andra länder. Till raden av moderna klassiker, som “Limpan är sugen” (1997), “Min vän Lage” (2001) och “Olli och Mo” (2012), lägger hon i höst bilderboken “Lunds hund” och tilldelades Augustpriset tillsammans med Ellen Karlsson (text) för “Snöret, fågeln och jag”. Eva Lindström är även nominerad till det internationella H. C. Andersen-priset som delas ut 2014. Den 19 november 2013 samtalade hon om sitt författar- och konstnärskap med Åsa Warnqvist, Sbi. Programmet ingår i Svenska barnboksinstitutets serie med författar- och illustratörsmöten.


Den svenska småbarnsbilderboken har utvecklats de senaste decennierna, och en av de mest inflytelserika inom rådet är Anna-Clara Tidholm. Hennes Knacka på! från 1992 blev omedelbart klassikerförklarad och finns numera i var och varannan förskola och barnkammare. Tillsammans med sin förläggare Dag Hernried berättar Anna-Clara Tidholm om arbetet med att skapa böcker för de allra minsta. Moderator: Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet. Programmet ägde rum den 9 april 2013.


Svenska barnboksinstitutet har i sin årliga Bokprovning uppmärksammat att det pågår ett generationsskifte bland de svenska bilderboksillustratörerna. Vad är det nya hos den generation vi ser växa fram? Vad är specifikt med deras formspråk och sätt att berätta i bild? Välkommen till ett samtal om den samtida bilderboken med illustratörerna och författarna Joanna Hellgren, Sara Lundberg och Emma Virke. Moderator: Åsa Warnqvist, Sbi. Programmet ägde rum på Svenska barnboksinstitutet den 16 april 2013.


Sbi uppmärksammar en av Sveriges mest uppskattade och produktiva illustratörer, verksam sedan 1960-talet och kanske mest känd för sina samarbeten med Lennart Hellsing. Lennart Eng, illustratör, författare och ordförande i Svenska Tecknare, föreläser om Fibben Halds idé- och bildvärld. Därefter samtalar Lennart Eng med Fibben Hald. Programmet ägde rum 25 april 2013.


Måndag 14 maj 2012Rose Lagercrantz i samtal med Jan Hansson på Svenska barnboksinstitutet 30 oktober 2012.

Sven Wernström from Svenska barnboksinstitutet on Vimeo.

Samtal med Sven Wernström på Svenska barnboksinstitutet 28 november 2012 med anledning av temanummer i tidskriften Barnboken: tidskrift för barnlitteraturforskning. Medverkande: Jan Hansson, Björn Sundmark, Jerry Mättää och Sven Wernström.

Nina Ulmaja på Svenska barnboksinstitutet from Svenska barnboksinstitutet on Vimeo.

Åsa Warnqvist (Svenska barnboksinstitutet) samtalar med Nina Ulmaja, mottagare av Augustpriset 2012 i kategorin Årets bästa barn- och ungdomsbok.

Auguspriset 2011 from Svenska barnboksinstitutet on Vimeo.

Den 29 november 2011 samtalade Augustvinnaren Jessica Schiefauer med Cecilia Östlund på Svenska barnboksinstitutet

Lennart Hellsing berättar, sjunger och svarar på frågor om sitt långvariga författarskap, barnboksdebatter och om barnboksinstitutets bildande. Filmen är inspelad på Svenska barnboksinstitutet den 22 januari 2008 och vi beklagar att film- och ljudkvaliteten inte är den bästa.

Samtalsledare: Jan Hansson, f.d. chef på Svenska barnboksinstitutet.

Biblioteket Saga


Den 3 september öppnades utställningen Barnbiblioteket Saga på Svenska barnboksinstitutet. I samband med utställningen arrangerades en programkväll med Lena Kåreland, prof. em och Solweig Eklund, Lärarstiftelsen. Lena Kåreland föreläste om Saga som läsprojekt och Saga i dagens debatter och Solweig Eklund om tillkomsten av Saga och tankarna bakom.

I samarbete med Lärarstiftelsen (Sveriges allmänna folkskollärareförening). Ingår i Svenska barnboksinstitutets föreläsningsserie Tema barns läsning. Med stöd från Stockholms stad och Statens Kulturråd.

Barns läsning


I serien Tema barns läsning på Svenska barnboksinstitutet ingår presentationer av olika läsfrämjande insatser. Presentationerna ägde rum 2014 och 2015.

Sbi 50 år!

Bokutgivning


Förläggaren Bengt Christell startade 1973 tillsammans med Valborg Segerhjelm (1921-2013) bokförlaget Opal, vars utgivning omfattar allt från pekböcker för de allra minsta till romaner för ungdomar. Bengt Christell har, med sin enastående entusiasm, professionalitet och känsla, skapat ett mycket framgångsrikt förlag med såväl flera ALMA-pristagare och Augustprisvinnare som debutanter i utgivningen. Han har också påverkat och inspirerat hela den svenska barnboksmarknaden i mer än fem decennier. Bengt Christell samtalade med Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet, om 40 års barnboksutgivning och om hur ett bokförlag blev Diamantföretag. Samtalet ägde rum den 22 oktober 2013.