Sbi play

Perspektiv på lättläst

Föreläsningar och panelsamtal om lättläst litteratur för barn och ungdomar. Inspelat av UR Samtiden den 21 oktober 2021 på Svenska barnboksinstitutet. Föreläsningarna är även publicerade på UR play.

Programmen arrangerades i samarbete med Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL), Linnéuniversitetet och genomfördes med medel från Kulturrådet och Stiftelsen Solkatten

Föreläsning med Lena Maria Nordstrand (läsutvecklare)

Panelsamtal med Alle Eriksson (förläggare), Erika Eklund Wilson (illustratör och författare), Jimmy Wallin (illustratör och manusförfattare).

Panelsamtal med Andreas Palmaer (författare och journalist), Annelie Drewsen (författare, journalist och gymnasielärare) och Emma Frey-Skött (författare)

 

Föreläsning med Anna Nordenstam (professor i litteraturvetenskap)

Panelsamtal  med Jenny Edvardsson (lärare, författare och föreläsare), Tobias Gard (skolbibliotekarie och författare) och Lena Maria Nordstrand (läsutvecklare)

 

 

Fenomenet lättläst - definitioner och historik

Vad är det som gör en bok mer eller mindre lätt att läsa? Sverige har ovanligt bred utgivning av lättlästa böcker. Varför?
Lena Maria Nordstrand, lättlästutvecklare, föreläser.

Lättlästa bilder

Vad är egentligen en lättläst bild? Hur påverkar en bild upplevelsen av texten i en bok?
Ett samtal mellan Alle Eriksson, förläggare, Erika Eklund Wilson, illustratör och författare, och Jimmy Wallin, illustratör.

Är det lätt att skriva lättläst?

Är det lätt att skriva lättläst? Vad är det som gör att en text blir lättläst och hur är det att skriva en bra lättläst bok? Tre författare samtalar om hur de tänker, vad de måste tänka på och, framför allt, vad de väljer bort när de skriver.
Medverkande: Annelie Drewsen, lärare och författare, och Emma Frey-Skött, författare. Moderator är Andreas Palmaer, författare med bakgrund som förlagsredaktör för lättlästa böcker.

Panelsamtal med Andreas Palmaer (författare och journalist), Annelie Drewsen (författare, journalist och gymnasielärare) och Emma Frey-Skött (författare)

Lättläst, demokrati och skola

Lättlästa böcker har en unik ställning i Sverige jämfört med andra länder. Varför är det så och hur påverkar det möjligheten för alla att lära sig läsa?
Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap berättar om sin forskning kring förändringen av lättläst litteratur och skolans förhållande till lättläst.

Framtiden för lättläst?

Digitala hjälpmedel kan underlätta för den som har svårt att läsa, men en film eller inläsning kan ändå inte ersätta en text. Hur kan utgivningen av lättlästa böcker utnyttja tekniken utan att gå vilse? Och hur kan biblioteken dra nytta av att det nu ges ut fler lättlästa böcker än någonsin?
Medverkande: Tobias Gard, skol- och ungdomsbibliotekarie och författare, och Lena Maria Nordstrand, lättlästutvecklare. Moderator är Jenny Edvardsson, lärare, författare och föreläsare.