Sbi play

Bokprovning 2013

Föreläsningar om barn- och ungdomsboksutgivningen 2012.  Föreläsningarna ägde rum 15 mars 2013 under Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Dokumentation och litteraturlistor till föreläsningarna finns i bokprovningsarkivet. 

Barn- och ungdomsböcker utgivna 2012; statistik, trender och tendenser

Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet, sammanfattar utgivningsåret 2012 och presenterar statistik, trender och tendenser.

Svensk bilderbokskonst - ett generationsskifte

Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, föreläser om generationsskiftet inom svensk bilderbokskonst. 

Framtiden – hur ser den ut i 2012 års ungdomsböcker?

Anne-Marie Karlsson, Svenska barnboksinstitutet, föreläser om framtiden i ungdomsböcker.

Skogen och staden som scener i 2012 års utgivning

Cecilia Östlund, Svenska barnboksinstitutet, föreläser om skogen och staden i barn- och ungdomslitteraturen.

Medier, mat och exotism: samtiden i svensk barn- och ungdomslitteratur 2012

Magnus Öhrn, Stockholms universitet, föreläser om bland annat medier och mat i barn- och ungdomsböcker.