Sbi play

Bokprovning 2018

Föreläsningar om barn- och ungdomsboksutgivningen 2017.  Inspelat på ABF-huset i Stockholm av Bred media. Dokumenation och litteraturlistor till föreläsningarna finns i arkivet

Barn- och ungdomsböcker utgivna 2017 – en övergripande genomgång

Föreläsning av Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.

Fördubbling och förändring – barn- och ungdomsboksutgivningen i siffror 1992–2017

Föreläsning av Kajsa Bäckius, Svenska barnboksinstitutet.

Debutanter 2017 – en genomgång

Föreläsning av Sofia Gydemo, Svenska barnboksinstitutet

Digital barn- och ungdomslitteratur – hur ser utgivningen ut?

Föreläsning av Ann Steiner, Lunds universitet.