Sbi play

Bokprovning 2019

Föreläsningar om barn- och ungdomsboksutgivningen 2018.  Inspelat på ABF-huset i Stockholm av Bred media. Dokumentation och litteraturlistor till föreläsningarna finns i bokprovningsarkivet. 

Utgivningen av barn- och ungdomsböcker 2018

Föreläsning av Kajsa Bäckius, Svenska barnboksinstitutet.

Tyglad frihet? Hästböcker för barn och unga 2018

Föreläsning av Karin Mossed, Svenska barnboksinstitutet.

Jag, vi dom! Med kroppsnormer och bokkroppar i blickfånget bilderboksåret 2018

Föreläsning av Mia Österlund, Åbo Akademi. 

Den vilda zonen. Politik, makt och radikalitet i barn- och ungdomslitteraturen 2018

Föreläsning av Olle Widhe, Göteborgs universitet.