Specialsamlingar

Om samlingarna

De svenska förlagen skänker fortlöpande ett exemplar av den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen medan kompletteringar av äldre böcker och tidskrifter främst sker genom gåvor från institutioner och privatpersoner. Under åren har institutet fått fem viktiga donationer som tillförts samlingarna. Samtliga böcker finns att söka i bibliotekskatalogen. Kontakta biblioteket om du önskar mer information om dessa samlingar. 

Barnbiblioteket Saga

Barnbiblioteket Saga består av 256 numrerade titlar, utgivna mellan 1899 och 1954. Böckerna intar en central plats i svensk barnbokshistoria. Sbi har genom en donation från Almqvist & Wiksells förlag också förvärvat de bevarade delarna av förlagsarkivet. För närvarande finns ett pågående forskningsprojekt om Barnbiblioteket Saga,  Barnbiblioteket Sagas arkiv. Kartläggning och visualisering av en svensk barnboksserie (1899–1970) 

Lennart Hellsings samling

Lennart Hellsings boksamling omfattar ca 1 500 titlar där den äldsta, den i Sverige först utgivna barnboken, Conrad Portas Een sköön och härligh jungfru speghel, ingår. 

Olof Hults samling

I antikvariatbokhandlare Olof Hults samling finns närmare 1 800 titlar från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Gurli Linders samling

Gurli Linders samling består av recensionsexemplar av de böcker hon recenserade i Dagens Nyheter mellan åren 1900 och 1933.

Gustaf Peyrons samling

Gustaf Peyron var boksamlare under sekelskiftet 1800-1900 med specialintresse för barnböcker utgivna under 1700- och 1800-talen. Denna samling omfattar ca 760 titlar.

Kontakt

Kontakta biblioteket om du vill du veta mer om de olika samlingarna och vad de innehåller.