Stipendier

Svenska barnboksinstitutet finansierar inte självt stipendier för forskare, men handhar flera stipendier. 

Solkatten

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska barn- och ungdomslitteraturforskare möjlighet att bedriva forskning i Sverige alternativt svenska forskare möjlighet till studier i utlandet. Stipendiet utdelas årligen och administreras av Sbi. För mer information se aktuell utlysning. Utlysning sker i regel under våren.

Korttidsstipendier

Sedan 2015 har Svenska barnboksinstitutet årligen utlyst korttidsstipendier för forskare med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten. Syftet med stipendierna är att ge forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur möjlighet att tillbringa tid i institutets forskningsbibliotek och nyttja dess stora samlingar. Forskaren får under sin vistelse tillgång till sittplats i forskarsal samt biblioteksservice. För mer information se aktuell utlysning. Utlysning sker i regel under våren.

Martha Sandwall-Bergströms forskarstipendium

Författaren Martha Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja i Sverige bosatta författare och forskare. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare och författare på barn- och ungdomslitteraturområdet. Stipendiet administreras av Sbi. Det kan inte sökas.

Aktuell information

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier för aktuell information om stipendier.

Kontakt

  • forskning@barnboksinstitutet.se