Tidskrifter och databaser

Biblioteket prenumererar på ca 40 tryckta tidskrifter. Vissa av dessa finns även tillgängliga digitalt om du är på plats på institutet. Det finns också ett antal e-tidskrifter (Open access) som är öppna för alla. Artiklar och bidrag ur samlingsverk inom det barn- och ungdomslitterära fältet är sökbara med teoretiska ämnesord i bibliotekskatalogen. 

Artiklar kan även sökas i databaserna artikelsök och retriever. Artikelsök innehåller referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter och i Retriever finns artiklar i fulltext från flertalet svenska dagstidningar. Dessa databaser finns endast tillgängliga i biblioteket. 

E- tidskrifter

Fritt tillgängliga

Barnboken: tidskrift för barnlitteraturforskning 
A scholarly Open Access journal that publishes academic articles on children’s literature. 
Fritt tillgänglig 2005-

Basar Mazarin
Nättidskrift för barn- och ungdomslitteratur och illustrationer/bildkonst. 
Fritt tillgänglig

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift
Fritt tillgänglig 2010-

Interjuli – Internationale Kinder- und Jugendliteraturforschung
Fritt tillgänglig 2009-2016

Libri & Liberi
Fritt tillgänglig 2012-

MERA – Finlandssvensk tidskrift som riktar sig till läsare i alla åldrar som intresserar sig för barn- och ungdomslitteratur.
Fritt tillgänglig

The looking glass: new perspectives on children’s literature 
Fritt tillgänglig 2001-

The window : the journal of the International Library of Children’s Literature (på japanska)
Fritt tillgänglig 2001-

1000 und 1 Buch 
Fritt tillgänglig 1986-1998

Tillgängliga på Svenska barnboksinstitutet

Kontakt

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp att söka i våra samlingar.