Tidskrifter och databaser

Biblioteket prenumererar på ca 40 tryckta tidskrifter. Vissa av dessa finns även tillgängliga digitalt om du är på plats på institutet. Det finns också ett antal e-tidskrifter (Open access) som är öppna för alla. Artiklar och bidrag ur samlingsverk inom det barn- och ungdomslitterära fältet är sökbara med teoretiska ämnesord i bibliotekskatalogen. 

Artiklar kan även sökas i databaserna artikelsök och retriever. Artikelsök innehåller referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter och i Retriever finns artiklar i fulltext från flertalet svenska dagstidningar. Dessa databaser finns endast tillgängliga i biblioteket. 

E- tidskrifter

Fritt tillgängliga

Tillgängliga på Svenska barnboksinstitutet

Kontakt

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp att söka i våra samlingar.