Medarbetare

Ledningsgrupp

Lillemor Torstensson
Kommunikatör 
Ansvar för den övergripande verksamheten, personal, bibliotek och kommunikation

Åsa Warnqvist
Fil. dr., forskningsledare
Ansvarar för forskningsrelaterade frågor och ekonomi

Bibliotek och arkiv

Kajsa Bäckius
Bibliotekarie
Arbetsområden: IT och bibliotekssystem, barnämnesord

Sofia Gydemo
Bibliotekarie
Arbetsområden: Barnämnesord, insamling av barn- och ungdomsböcker

Bild på Hanna Liljeqvist

Hanna Liljeqvist
Biblioteks- och forskningsassistent
Arbetsområden: Katalogisering och de teoretiska ämnesorden

Karin Mossed
Bibliotekarie
Arbetsområden: De äldre samlingarna och inköp av teoretisk litteratur

Administration