Medarbetare

Ledningsgrupp

Lillemor Torstensson
Kommunikatör 
Ansvarar för kommunikation och verksamhet

Åsa Warnqvist
Fil. dr., forskningsledare
Ansvarar för forskningsrelaterade frågor, personal och ekonomi

Bibliotek och arkiv

Kajsa Bäckius
Bibliotekarie
Arbetsområden: IT och bibliotekssystem, barnämnesord

Sofia Gydemo
Bibliotekarie
Arbetsområden: Barnämnesord, insamling av barn- och ungdomsböcker

Bild på Hanna Liljeqvist

Hanna Liljeqvist
Biblioteks- och forskningsassistent
Arbetsområden: Katalogisering och de teoretiska ämnesorden

Karin Mossed
Bibliotekarie
Arbetsområden: De äldre samlingarna och inköp av teoretisk litteratur

Henrik Wallheim
Fil. dr., Bibliotekarie 
Tjänstledig

 

Administration