Forskning

Svenska barnboksinstitutet bedriver både forskningsfrämjande och forskningsstödjande verksamhet. Sbi kan erbjuda en forskningsmiljö med tillgång till institutets specialbibliotek som rymmer en stor samling svensk barn- och ungdomslitteratur och en av världens största teoretiska samlingar inom fältet. Sbi anordnar projekt, konferenser, workshops och program, ger ut Sveriges enda vetenskapliga tidskrift inom det barn- och ungdomslitterära området samt har en vetenskaplig skriftserie. 

Barnboken

Barnboken är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barnlitteraturforskning och ges sedan 2010 ut som e-tidskrift. Artiklar finns gratis tillgängliga i pdf från 2005 på tidskriftens hemsida.

Bibliotekskatalogen

I bibliotekskatalogen kan du söka både barn- och ungdomslitteratur och teoretisk litteratur. 

IRSCL Congress 2019

Sbi anordnar IRSCL Congress 2019. Den ges i Stockholm 14–18 augusti 2019 och genomförs i samarbete med Stockholms universitet, Malmö högskola och Åbo Akademi i Finland. Temat är ”Silence and Silencing in Children’s Literature”.

Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia

Svenska barnboksinstitutet leder projektet ”Den svenska barnlitteraturens historia”, ett översiktsverk över svensk barn- och ungdomslitteratur och dess historia. Projektet syftar till att ge en ny historisk framställning av barn- och ungdomslitteraturen ca 1300–2010.

Forskarservice

Barnboksinstitutet erbjuder tillgång till ett specialbibliotek med en stor samling svensk barn- och ungdomslitteratur och en av världens största teoretiska samlingar inom fältet. I forskarsalen finns möjlighet för forskare att sitta längre perioder.

Medelförvaltning

Svenska barnboksinstitutet är godkänt som medelförvaltare av Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Det innebär att forskare har möjlighet att förlägga forskningsprojekt till institutet vid ansökningar om medel från dessa forskningsfinansiärer.