Medelsförvaltning

Svenska barnboksinstitutet hör till de lärosäten och organisationer som är godkända som medelsförvaltare av Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Det innebär att forskare har möjlighet att förlägga forskningsprojekt till institutet vid ansökningar om medel från dessa forskningsfinansiärer.

Om du är intresserad av att förlägga ett projekt till Svenska barnboksinstitutet eller har frågor om detta, kontakta institutet i god tid innan ansökan ska skickas in.

Sbi välkomnar forskare med projekt som har inriktning på barn- och ungdomslitteratur. Vi välkomnar även samarbeten med universitet och högskolor i samband med dessa.

Kontakt

  • forskning@barnboksinstitutet.se