Forskarservice

Barnboksinstitutet erbjuder tillgång till ett specialbibliotek med en stor samling svensk barn- och ungdomslitteratur och en av världens största teoretiska samlingar inom fältet. Bibliotekspersonalen bistår med sökhjälp och annan service tisdag-torsdag.

Forskarsal

I Svenska barnboksinstitutets forskarsal finns möjlighet för forskare att sitta längre perioder med tillgång till vårt specialbibliotek samt biblioteksservice. Här finns platser med höj- och sänkbara skrivbord, extra avskärmning och skåp för förvaring av värdesaker.

Kontakta biblioteket om du är forskare och vill sitta och arbeta i forskarsalen under en längre period. Det går även bra att sitta i forskarsalen utöver bibliotekets öppettider.