Bokprovning 2021

Den 14 april startar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Dokumentationen med analyser och statistik över 2020 års barn- och ungdomsböcker presenteras. Föreläsningar om utgivningen ges av särskilt inbjudna gästföreläsare och sänds live. Föreläsningarna ges digitalt och är öppna för alla. Föreläsningarna filmas av UR Samtiden och är tillgängliga på UR play.

Program

14 april
13.00-14.30

Vad hände i utgivningen 2020? Statistik, teman och analyser
Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, Svenska barnboksinstitutet

Kajsa och Sofia presenterar de stora dragen genom siffror, tabeller, diagram och särskilt framträdande teman i utgivningen 2020.

21 april
9.00-10.00

Är det lätta lätt och det svåra svårt? En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker
Katarina Rejman, Stockholms universitet

Katarina har särskilt intresserat sig för ungas läsning och utveckling till läsare. Erfarenheter och perspektiv hon tar med i sin föreläsning. Vilken typ av böcker fungerar som ett givande möte mellan läsaren och texten? Vilken betydelse har litteraturens estetiska form?

28 april
9.00-10.00

En g(l)ömd historia? Historiska teman i barn- och ungdomslitteraturen 2020
Andreas Hedberg, Uppsala universitet.

Det finns samstämmiga vittnesmål om att barn- och ungdomsböcker med historiska teman har blivit mindre vanliga under 2000-talet. Kan den slutsatsen nyanseras? Finns det berättelser som på olika sätt tar sig an vår historia och hur ser i så fall denna ”dolda historia” ut?

Bokprovningen arrangeras med stöd av Stockholms stad.

Tidigare år

Dokumentation från alla Bokprovningar sedan 1993 hittar du på arkivsidan.