Föreläsare - Bokprovning 2021

Gästföreläsare är Katarina Rejman och Andreas Hedberg

Katarina Rejman och Andreas Hedberg. Foto: Sbi

Andreas Hedberg är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning utgår han från ett litteratursociologiskt grundperspektiv, och han har bland annat studerat svensk litteratur i översättning till andra språk samt modernitetskritisk litteratur publicerad kring sekelskiftet 1900. Han är för närvarande knuten till forskningsprogrammet Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures vid Stockholms universitet; inom ramarna för detta program har han bland annat studerat utgivningen av svensk barnlitteratur i översättning till franska. Han har också undervisat om barnlitteratur, främst på förskollärarprogrammet. 

Föreläsning: En g(l)ömd historia? Historiska teman i barn- och ungdomslitteraturen 2020

Katarina Rejman är lektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Tidigare har hon verkat i Finland som modersmålslärare (svensklärare) på högstadiet, som rektor för en högstadieskola, som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen samt som lärarutbildare vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintresse rör litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet. Hennes perspektiv handlar mer om den unga elevens/personens läsning och utveckling till läsare än om litteraturvetenskapligt riktade analyser.

Föreläsning: Är det lätta lätt och det svåra svårt? En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker

Från Svenska barnboksinstitutet medverkar Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo

Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo
Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo. Foto: Sbi

Kajsa Bäckius är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet med ansvar för IT och bibliotekssystem. Hon sitter även med i redaktionen för barnämnesord. Kajsa har föreläst vid tidigare Bokprovningar om bland annat dystopier, normer och inkludering, statistik och övergripande teman och statistik i utgivningen.

Sofia Gydemo är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet och ansvarar för insamlingen av barn- och ungdomsböcker. Hon sitter med i redaktionen för barnämnesord. Sofia har tidigare suttit i juryn för Augustpriset, arbetat med urval för Barnbokskatalogen, skrivit för New Swedish Books för Kulturrådet och arbetat som projektledare för Bokjuryn. Sofia har föreläst vid tidigare Bokprovningar då bland annat presenterat statistik över bokutgivningen samt föreläst om övergripande teman.

Föreläsning: Vad hände i utgivningen 2020? Statistik, teman och analyser

Kontakt

Lillemor Torstensson
Kommunikationsansvarig