Donation av barn- och ungdomslitteratur

Donation av äldre barn- och ungdomslitteratur

Biblioteket tar även emot gåvor och donationer av äldre barn- och ungdomsböcker om de fyller luckor i samlingarna. Biblioteket förbehåller sig rätten att göra ett eget urval ur materialet samt att gallra i mottagen donation.  Kontakta alltid biblioteket innan du skickar eller lämnar en donation på donationer@barnboksinstitutet.se.

Donation av nyutkommen litteratur

Sbi samlar in all nyutkommen barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige. 

Nyutkomna böcker skickas till:

Svenska barnboksinstitutet
Bokinsamling
Odengatan 61
113 22 Stockholm

Vilka böcker samlar Sbi på?

Sbi samlar in böcker menade för barn och ungdomar 0 – 18 år. I samlingen ingår bilderböcker, textbaserade böcker som kapitelböcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker, faktaböcker (inte skolböcker eller läromedel), tecknade serier, sångböcker, poesi, samlingar och böcker på andra språk. Sbi samlar även in pysselböcker om boken innehåller någon form av skönlitterär berättelse eller faktatext. Sbi samlar även in böcker som ibland ligger i gränslandet mellan ungdom och vuxen.

Varför behöver Sbi ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som kommer ut i Sverige?

I första hand samlar vi in barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige för att få en så fullständig samling som möjligt. Vi ska både främja och stödja forskningen inom området varför det är viktigt att samlingen av barn- och ungdomsböcker är komplett.

Svenska barnboksinstitutets verksamhet består av många delar som boksamlingen ligger till grund för. I vår verksamhet ingår forskningsprojekt, vetenskapliga samarbeten, seminarier, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning med mera. Till vårt bibliotek kommer forskare, studenter, pedagoger, bibliotekarier och andra för att ta del av våra samlingar och bokutgivningen och vi får dagligen frågor som rör denna litteratur. För att kunna svara på alla frågor behöver vi ha ett så heltäckande underlag som möjligt. Genom att tillhandahålla en samlad plats för barn- och ungdomsböckerna och det teoretiska materialet underlättar Sbi arbetet för alla de som intresserar sig för barn- och ungdomslitteraturen. Institutet bidrar också till att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur samt främjar forskning på alla nivåer.

Bokprovningen är ytterligare en del av Sbi:s omfattande verksamhet. Bokprovningen är inte ett marknadsföringsverktyg för enskilda böcker eller förlag. Huvuduppgiften är att se till hela utgivningen och bredden i den och försöka beskriva utgivningen.

Vi hoppas att alla utgivare vill skänka ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som ges ut i Sverige så att vi tillsammans kan få en så fullständig samling som möjligt. Det är viktigt för framtiden och forskningen om barn- och ungdomslitteratur.

Varför köper inte Sbi barn- och ungdomsböcker?

Förutsättningen för att barn- och ungdomsbokssamlingen ska hållas komplett är att förlag och andra utgivare skickar ett friexemplar av alla barn- och ungdomsböcker till institutet. Så har det varit sedan Sbi grundades 1965. Bakom beslutet står stiftarna av institutet som är Svenska Förläggareföreningen, Stockholms universitet, Sveriges författarförbund och Svenska Tecknare.

Varför får Sbi inte pliktexemplar?

Sbi inbegrips inte av pliktleveranslagen och får därför inga pliktexemplar.

I Sverige finns sju pliktbibliotek, bland annat Kungliga biblioteket som bevarar alla pliktexemplar. För mer information om hur du skickar in pliktexemplar se Kungliga bibliotekets webbsida.

Vad räknas som en barn- och ungdomsbok?

Sbi följer vad förlag och utgivare klassar som en barn- och ungdomsbok samt hur Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket definierar en barn- och ungdomsbok. Kort kan man säga att det är en bok utgiven för målgruppen 0–18 år.

Vilka barn- och ungdomsböcker samlar Sbi in?

Sbi samlar in böcker menade för barn och ungdomar 0 – 18 år. I samlingen ingår bilderböcker, textbaserade böcker som kapitelböcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker, faktaböcker (inte skolböcker eller läromedel), tecknade serier, sångböcker, poesi, samlingar och böcker på andra språk. Sbi samlar även in pysselböcker om boken innehåller någon form av skönlitterär berättelse eller faktatext. Sbi samlar även in böcker som ibland ligger i gränslandet mellan ungdom och vuxen.

Vad händer med böckerna på Sbi?

De böcker som skänks till Sbi läses, katalogiseras och indexeras med ämnesord, vilket gör dem sökbara efter genre och ämne nationellt i LIBRIS och i institutets katalog ELSA. Böckerna lånas inte ut men finns tillgängliga att läsa för våra besökare i biblioteket. Böckerna ligger även till grund för Sbi:s årliga Bokprovning.

Vad är ämnesord?

Ämnesord är ord som bland annat beskriver vad boken handlar om, var den utspelar sig och vilken genre boken tillhör. Alla böcker förses med ämnesord vilket gör att boken blir mer sökbar i bibliotekskataloger över hela Sverige.

Vem kan jag kontakta för vidare frågor om bokinsamlingen?

 Du är välkommen att kontakta oss via mail.

Kontakt

Äldre litteratur

Nyutkommen litteratur