Solkatten-stipendiet ges till Lisa Källström vid Lunds universitet

Med anledning av Astrid Lindgrens födelsedag tillkännager Svenska barnboksinstitutet i dag de stipendiater som har tilldelats medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten.

Solkatten-stipendiet
Det stora Solkatten-stipendiet om 40 000 kr ges till Lisa Källström vid Lunds universitet. Lisa disputerar i vår med en bildretorisk studie av omslagsbilder till Pippi-böckerna i Sverige och Tyskland. Stipendiet kommer hon att använda till att bedriva fortsatta studier om hur Pippi har illustrerats i ett internationellt sammanhang. Undersökningen kommer att bedrivas vid Department of Educational Studies på universitetet i Gent.

 

Korttidsstipendier
Korttidsstipendier om vardera 10 000 kr för arbete i Svenska barnboksinstitutets samlingar har tilldelats följande forskare utan inbördes ordning:

Nina Goga, professor vid Högskolan på Vestlandet, Norge. I sitt projekt studerar Goga svenska faktaböcker för barn och unga utgivna mellan 2010 och 2019/2020. Hon ska bland annat titta på centrala teman som klimat, miljö, ekologi och naturkunskap.

Laura Leden, doktorand vid universitetet i Helsingfors, Finland. Hon är i slutskedet av arbetet med sin doktorsavhandling om adaptionsnormer och adaptionens effekter på framställningen av flickor i översättningar av flickböcker från engelska till svenska och finska 1945–1965.

Lena Manderstedt, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. I sitt pågående forskningsprojekt kartlägger och analyserar hon hästböcker från 1965 och framåt, med fokus på plats, identitet och (flick)makt.

För mer information om Solkatten och korttidsstipendierna kontakta Svenska barnboksinstitutets forskningsledare Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se).

I beslutsgruppen ingår docent Maria Andersson, Stockholms universitet, professor Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet, fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, och Annika Lindgren, Solkatten.