Nyhet 2020-09-08

Vandringar i barnlitterära Stockholm

Svenska barnboksinstitutet anordnar barnlitterära vandringsseminarier i samarbete med litteraturprofessor Maria Nikolajeva. Följ med på vandringar under hösten där fem svenska barn- och ungdomsböcker läses och diskuteras gemensamt.

Idén med vandringsseminarier bygger på forskning som visar att olika kognitiva processer, som perception, uppmärksamhet, minne och inlärning, blir effektivare om de händer under rörelse och i miljöer som stimulerar de fem sinnena, det vill säga att man aktivt tittar, lyssnar, luktar, vidrör och eventuellt smakar för att förstärka upplevelsen och underbygga inlärningen. Det man lär sig sparas i hjärnan kopplat till upplevelsen av plats och sinnesintryck.

Vandringarna erbjuder en unik möjlighet att uppleva Stockholmsmiljöer med anknytning till berömda barn- och ungdomsböcker (exempelvis Astrid Lindgren, Åke Holmberg, Harry Kullman, Peter Pohl, Ulf Stark och Mats Wahl) och ett tillfälle att läsa och diskutera dessa böcker under kognitivt stimulerande former. Serien består av fem tvåtimmarsvandringar där varje vandring ägnas en bok. Seminarieledaren professor emerita Maria Nikolajeva är expert i barnlitteratur och har omfattande erfarenhet av vandringssemiarier.

Aktuella böcker: Mio min Mio, Ture Sventon i Stockholm, Vinterviken, Janne min vän och Min vän shejken i Stureby.

Målgrupp: alla intresserade (vuxna), men i första hand läsfrämjare, bibliotekarier, barnkulturarbetare och lärare.

Förkunskap: ingen.

Tid: Kl. 10.00-12.00, lördagar 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november.

Plats: Samling vid relevant litterär skylt.

Konditionskrav: Aktiviteten förutsätter rimlig kondition för en lugn promenad. Vid behov av tillgänglighet kan vandringen anpassas för varje tillfälle.

Antal deltagare: max 8, min 4

Pris: gratis

Anmälan: bindande direkt till ledaren. Anmäl dig till hela serien eller enstaka tillfällen via facebookgruppen Vandringar i barnlitterära Stockholm https://www.facebook.com/groups/328207304966326

Information: maria.nikolajeva@gmail.com

Ytterligare information ges vid anmälan.