Styrelse

I Stiftelsen Svenska barnboksinstitutets Sbi:s styrelse ingår representanter för stiftarna. Styrelsens ordförande utses av regeringen och den består i övrigt av representanter för stiftarna.

Stiftarna

Föreningen Svenska Tecknare
Stockholms universitet
Sveriges Författarförbund
Svenska Förläggareföreningen

Ordförande

Christer Nylander
Christer Nylander har en bakgrund som riksdagsledamot för Liberalerna. Han har bland annat varit ordförande i kulturutskottet och vice ordförande i utbildningsutskottet.

Sveriges Författarförbund 

Mårten Sandén
Författare, ledamot

Mats Söderlund 
Författare, suppleant

Svenska Förläggareföreningen 

Ylva Blomqvist
Skattmästare, förläggare, ledamot

Lotta Lyssarides
Förläggare, suppleant

Stockholms universitet

Elina Druker
Professor, ledamot

Lydia Wistisen
Lektor, suppleant

Föreningen Svenska Tecknare

Linnea Krylén
Konstnär, ledamot

Maria Fröhlich
Konstnär, suppleant

Svenska barnboksinstitutet

Åsa Warnqvist
Chef, ledamot

Sara Lafolie
Personalrepresentant, ledamot