Sbi play

Bokprovning 2021

Föreläsningar

Föreläsningar om barn- och ungdomsboksutgivningen 2020.  Inspelat av UR Samtiden den 23 april 2021 på Svenska barnboksinstitutet. Föreläsningarna är publicerade på UR play

Vad hände i utgivningen 2020? Statistik, teman och analyser del 1

Föreläsare: Kajsa Bäckius, Svenska barnboksinstitutet

Vad hände i utgivningen 2020? Statistik, teman och analyser del 2

Föreläsare: Sofia Gydemo, Svenska barnboksinstitutet

Är det lätta lätt och det svåra svårt? En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker

Föreläsare: Katarina Rejman, Stockholms universitet

En g(l)ömd historia? Historiska teman i barn- och ungdomslitteraturen 2020

Föreläsare: Andreas Hedberg, Uppsala universitet

Bokprovningen i mini-format

Vanligtvis brukar vi visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i Svenska barnboksinstitutets bibliotek. Nu har vi i stället producerat åtta filmer som ska ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet.

Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.

Bilderböcker

Kapitelböcker

Mellanåldersböcker

Ungdomsböcker

Faktaböcker

Tecknade serier

Samlingar, sångböcker, poesi och dramatik

På andra språk