Bibliotekets samlingar

Om våra samlingar

Barnboksinstitutet har två stora samlingar. Den ena består av barn- och ungdomslitteratur och den andra av teoretisk litteratur. Det finns också flera specialsamlingar som innehåller donationer av äldre material. Alla samlingar är sökbara i bibliotekskatalogen. På barnboksinstitutet finns även  förlagsarkivet för Barnbiblioteket Saga.  

Barn- och ungdomslitteratur

Barnbokssamlingen består av ca 95 000 volymer och omfattar så gott som alla barn- och ungdomsböcker utgivna i Sverige sedan 1601 och barntidningar. Med undantag av innevarande års utgivning står alla barnböcker i magasin som inte är öppna för besökare. Dessa böcker beställs fram i bibliotekskatalogen från magasinen. Böckerna är inte till hemlån, men kan läsas på plats i biblioteket.

Barn- och ungdomsböcker förses med särskilda barnämnesord. Om och hur många ämnesord som finns inlagda varierar mellan olika utgivningsår. Från och med utgivningsåret 2000 är de flesta titlar försedda med ämnesord – och från och med 2005 alla titlar.

Teoretisk litteratur

Den teoretiska samlingen är en av världens största på området. Den består av ca 19 000 volymer böcker, tidskrifter och uppsatser om barn- och ungdomslitteratur och angränsande ämnen. Biblioteket har också en omfattande samling med äldre biografiska tidningsklipp om författare och illustratörer. Den teoretiska litteraturen kan sökas fram med hjälp av särskilda barnlitterära teoretiska ämnesord. Använd ämnesordslistan som hjälp både när du söker och när du vill hitta mer inom samma ämne. 

Tidskrifter och artiklar

Biblioteket prenumererar på ca 40 tryckta tidskrifter. Vissa av dessa finns även tillgängliga digitalt om du är på plats på institutet. Det finns också ett antal e-tidskrifter (Open access) som är öppna för alla. Artiklar och bidrag ur samlingsverk inom det barn- och ungdomslitterära fältet är sökbara med teoretiska ämnesord i bibliotekskatalogen. 

Sök

Våra samlingar är sökbara i vår bibliotekskatalog ELSA och i Libris.

Donationer

Biblioteket tar emot gåvor och donationer om de fyller luckor i samlingarna. Biblioteket förbehåller sig rätten att göra ett eget urval ur materialet samt att gallra i mottagen donation.  Kontakta alltid biblioteket innan du skickar eller lämnar en donation.

Kontakt

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp att söka i våra samlingar.