Illustration: Jenny Jansson

Medverkande i projektet

Malin Nauwerck

Malin Nauwerck
Forskare i litteraturvetenskap, med litteratursociologisk och bokhistorisk inriktning. Hon har tidigare arbetat på bokförlag och som kulturredaktör och kritiker.

Kontakt

Foto på Anders Hast

Anders Hast
Professor i datoriserad bildbehandling vid Uppsala universitet och forskar inom algoritmer och metoder för snabb bearbetning och analys av exempelvis historiska flygfoton och handskriven text.

Kontakt

Foto på Britt Almström

Britt Almström
Före detta riksdagsstenograf och stenografilärare (nu pensionerad). Hon har inventerat de cirka 660 av Lindgrens stenogramblock som finns i Astrid Lindgren-arkivet på Kungliga biblioteket.

Foto på Karolina Andersdotter

Karolina Andersdotter
Bibliotekarie med inriktning mot studie- och forskningsstöd i digitala metoder och verktyg. Hon arbetar även som forskningsassistent på Stockholms universitet och undersöker tänktalko/crowdsourcing, metadata och hållbarhet.

Foto på Raphaela Heil

Raphaela Heil
Doktorand vid institutionen för informationsteknologi, visuell information och interaktion, Uppsala universitet.