Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Current Trends in Nordic Children’s Literature Research

Den internationella workshopen "Flerspråkighet och barnlitteratur – nya perspektiv” äger rum på Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet den 5–6 oktober som ett led i arbetet med ett […]

Barnlitterär vandring: Hata Gustavsberg

Följ med ciceron Maria Nikolajeva på en barnlitterär vandring! Boken i fokus är Hata Gustavsberg av Agnes Lindström. Information och anmälan på vandringarnas Facebook-sida, anmälan öppnar två veckor innan: Vandringar […]

Kurs i barnlitterär vandring

Stockholm

Kan man få en djupare förståelse av en skönlitterär text genom att vistas på den fysiska platsen där texten utspelar sig?  Kan en vandring bli en inkörsport till skönlitteratur för […]